Dockingstation voor een robot schrobmachine: is het echt nuttig?

Het idee van een dockingstation voor een autonome robot schrobzuigmachine lijkt aantrekkelijk. Immers veel autonome machines gaan die kant op, dus waarom zou de schoonmaakwereld niet hetzelfde doen?

Wel of geen oplossing?

We denken dat dit voorlopig geen geschikte technologie is voor de schoonmaaksector. Uit een diepgaande analyse kwam naar voren dat er verschillende redenen zijn waarom een dockingstation minder winstgevend is dan het lijkt. Het concept achter ons scepticisme is heel eenvoudig: de autonome schrobzuigmachine is autonoom en efficiënt als het gaat om de werking van het schoonmaken. Het ontlast de schoonmaker van een zware en repetitieve taak, waardoor hij tijd heeft voor andere activiteiten. Een schrobzuigmachine is echter niet autonoom wat betreft het onderhoud ervan. Het vraagt nog steeds om menselijke tussenkomst voor eenvoudige, maar noodzakelijke zaken. Laten we hieronder dieper ingaan op dit concept. Het is tegenwoordig beter om twee keer na te denken voordat u investeert in een dockingstation voor een robot schrobmachine.

De kosten voor het installeren van een dockingstation

Een vloerreinigingsmachine is een instrument dat bedoeld is voor het onderhoud van de vloer. Echter niet rechtstreeks voor de werkzaamheden die in die omgeving worden uitgevoerd. Dit betekent dat wanneer de robot schrobmachine niet wordt bediend, deze op secundaire plaatsen wordt opgeslagen. Soms ver van de ruimtes waar wordt gereinigd. Het is dan op die plaatsen dat het dockingstation van een robot schrobmachine moet worden geïnstalleerd. Op dit punt moet een vraag worden gesteld: zou de autonome schrobzuigmachine echt autonoom het traject van het dockingstation naar de werkplek (en weer terug) kunnen afleggen? Kan het autonoom door deuren, trappen en liften gaan en met mensen in de buurt?
Denk bijvoorbeeld aan winkelcentra of magazijnen. Dat zijn omgevingen waar schrobmachines alleen aanwezig zijn als het de vloer dient te reinigen. Vervolgens in andere ruimtes worden opgeslagen, soms zelfs op verschillende verdiepingen van hetzelfde gebouw.

Bovendien vereist het installeren van een dockingstation dat er aan de water- en elektrische systemen van een gebouw wordt gewerkt. Ook moet er een afvalverwerkingssysteem worden gevonden. Is het, gezien het feit dat de autonome schrobmachines vaak worden ingezet met een huurcontract dat in het beste geval ongeveer 5 jaar duurt, de moeite waard om in dergelijke systemen te investeren? Als de machine vervangen wordt, misschien door een nieuw model, is het systeem dan ook geschikt voor die schrobmachine?
Concluderend: één van de belangrijkste obstakels bij het installeren van een dockingstation voor een schrobzuigrobot is ongetwijfeld de uitdaging die de installatie ervan met zich meebrengt.

De operator vervangen: een veel voorkomend misverstand

Het is gebruikelijk om autonome schrobmachines te beschouwen als een volledige vervanging van de menselijke operator. Hoewel dit type machine autonoom is in de schoonmaakoperatie, vereist het de tussenkomst van een operator voor elke onderhoudsactiviteit. Deze moeten na elk gebruik (of bijna) worden uitgevoerd. Het reinigen, controleren en vervangen van de borstels en de zuigrubbers, het reinigen van het filter, de leidingen en de tanks. Het zijn allemaal werkzaamheden die, zoals vandaag de dag, met een bepaalde frequentie door een operator moeten worden uitgevoerd. De technologie die momenteel beschikbaar is, zou de mogelijkheid bieden om ook al deze processen te automatiseren. Hierbij kan je denken aan robotarmen, precisiedetectie, afzuiging en verzameling van afvalresiduen en afvalvloeistoffen. Allemaal taken die momenteel erg duur zouden zijn deze te automatiseren die een menselijke operator gemakkelijk zou kunnen doen.
Vanuit een realistisch standpunt moeten we ons dan afvragen: is het een inspanning die, zoals vandaag de dag, een reële betekenis heeft of zou het slechts een technologische virtuositeit zijn?

Gebrek aan afschrijving van de operatorkosten

Wie voorstelt een dockingstation te installeren, rechtvaardigt de kosten vaak met de besparing op de operatorkosten. Zoals we hebben gezien, brengt de introductie van de autonome schrobmachine echter niet automatisch het vertrek van een operator met zich mee. De robot schrobmachine ontlast de operator zeker van de eenvoudigste schoonmaakwerkzaamheden. Hierdoor heeft hij tijd om andere taken uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan het schoonmaken van gebieden die niet toegankelijk zijn voor de robot, het schoonmaken van hogere oppervlakken zoals banken, planken etc..

Maar de tussenkomst van een operator is zelfs noodzakelijk voor de robot schrobmachine zelf. De robot die, zoals we al zeiden, niet autonoom is wat betreft het zelfonderhoud dat het nodig heeft om efficiënt te blijven. Het aanschaffen van een robot om geld te besparen op de arbeid, door de operators te vervangen, is voor ons geen haalbare optie. Wij beschouwen de robotica als een hulpmiddel voor het menselijke werk, en niet als vervanging ervan.

Focus op kwaliteit en efficiëntie

Wij gaan ervan uit dat het hoofddoel van de vloerreinigingsmachines, inclusief de autonome machines, het reinigen van oppervlakken is. Elke inspanning, elke investering en innovatie gaat in de richting van een verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie van het reinigingsproces.

Daarom is een aanzienlijke investering in de autonome oplossingen alleen zinvol als deze ook echte voordelen oplevert voor de efficiëntie en de prestaties van de reiniging. Wat vandaag betreft, het is niet zo. Tegenwoordig zou de ontwikkeling van een dockingstation dure ingrepen vergen. Dergelijke investeringen zouden naar onze mening niet worden terugbetaald uit bepaalde schoonmaakvoordelen. Er zouden in feite geen lagere beheerkosten zijn of een verbetering van de schoonmaakkwaliteit.

De belangrijkste vraag is: zou het het op dit moment waard zijn? Hebben we echt een dockingstation voor een robot schrobmachine nodig? Wij gaan nog verder en vragen ook aan onze gesprekspartners: heb je echt een autonome schrobmachine nodig?

Dit zijn onderwerpen die we graag bespreken met onze klanten, om waarde te geven aan hun investeringen en technologie echt ten dienste te stellen aan de mens.