Wagenborg Stevedoring veegt veel efficienter

Probleemstelling

Buitenterrein:
Wagenborg Stevedoring maakte hun buitenterrein schoon met een gehuurde veegmachine met het zuigprincipe (een principe dat gebruik maakt van water, een turbine en een zuigmond). De vele storingen van de huurmachine en de relatief hoge huur deed hun besluiten op zoek te gaan naar een andere oplossing voor het buitenterrein. Op het buitenterrein lag veel zand en grind.

Binnen in de grote hallen:
De grote hallen (met veel fijnstof op de vloeren) werden niet geveegd met deze veegmachine. Dit zorgde voor teveel stofoverlast. Namelijk geen enkele veegzuigmachine, dus de toenmalige veegmachine ook niet, kan fijnstof vegen ondanks een watersproei/ filtratiesysteem. Het was wenselijk dat de veegmachine zowel buiten als binnen kon vegen. De te vegen oppervlakte is 390.000 m2 (buiten en binnen), dus een machine met een groot veegpad is wenselijk.

Advies en aangedragen oplossing

Op basis van de huidige situatie en de wens om de stoffige hallen binnen te vegen ging het advies uit naar de Dulevo 5000 Evolution:

  • Een veegmachine die stofvrij veegt zonder water te gebruiken. Hierdoor kunnen de hallen voor het eerst geveegd worden zonder dat omstanders stof happen (zie onderstaande foto waar duidelijk een stofvrij pad is te zien waar de veegmachine heeft geveegd).
  • Door de veegborstel onder de machine kan zand en grind moeiteloos worden opgeveegd en nog sneller ook. Het terrein ziet er al schoner uit na de eerste veegronde.
  • De veegmachine heeft een veegbreedte van 3,5 meter en kan gemiddeld twee tot driemaal sneller vegen dan iedere andere machine. Hierdoor kan het oppervlakte van 390.000 m2 moeiteloos snel geveegd worden.

We hebben nu een machine die we zowel buiten als binnen kunnen inzetten!

Wagenborg Stevedoring veegt veel efficienter