Schrobmachine voor vloer met coating in metaalindustrie

Probleemstelling

De gecoate vloer van de werkplaats werd handmatig gereinigd. De voorkeur ging daarom uit naar een reinigingsmethode om sneller en uiteindelijk met een beter resultaat schoon te maken. Daarnaast moest ook tussen stellingen de vloer kunnen worden gereinigd. Door vervuiling zoals oliën, vetten en strepen, was een krachtige reiniging van belang. Gekozen is voor de compacte, maar zeer krachtige schrobmachine HD Floorpul Onyx 43B.

Advies en aangedragen oplossing

Het advies is uitgegaan naar de HD Floorpul Onyx 43B:

  • Sterk vervuilde vloeren worden door een hoge borsteldruk van 44kg snel gereinigd
  • De schrobmachine kan zowel grote oppervlaktes, als smalle ruimtes eenvoudig reinigen
  • De schrobmachine kan ook achteruit schrobbend de vloer droog achterlaten

Door de hoge wendbaarheid is reiniging in smalle ruimtes zeer eenvoudig!

Schrobmachine voor vloer met coating in metaalindustrie