Gemeente Rotterdam kiest voor de veegmachine Dulevo 5000 Evolution

Probleemstelling

De afdeling Reiniging (Schone Stad) is continue op zoek naar nieuwe technieken die bijdragen aan het zo efficiënt mogelijk schoonhouden van de stad. Reiniging maakt op dit moment gebruik van veegmachines met het zogenoemde zuigprincipe. In de loop der jaren is deze machine betrouwbaar gebleken voor het werk dat onze Reinigers in Rotterdam machinaal uitvoeren. Echter grotere stukken afval, bierflessen, kledinghangers en takken kunnen verstoppingen bij deze machine veroorzaken.

 

Advies en aangedragen oplossing

Een projectteam met vertegenwoordigers uit verschillende onderdelen van Reiniging heeft de veegmachine Dulevo 5000 Evolution uitvoerig getest. De Dulevo 5000 Evolution veegmachine maakt gebruik van het zogenoemde “veger- en blikprincipe”. Roteb Lease haakte aan om de technische aspecten rondom het onderhoud te beoordelen. Er is bekeken of de machine voldoet aan de vraag om grote hoeveelheden afval (blad, marktafval et cetera) in korte tijd op te vegen. Daarnaast is de machine beoordeeld op technische kwaliteit, Arbo-aspecten en gebruiksvriendelijkheid voor de chauffeur. De test wees uit dat de Dulevo veegmachine een aanvulling is op het huidige machinepark waardoor Reiniging een betere service kan verlenen aan de Rotterdammer. Daarom zet Reiniging nu ook de Dulevo veegmachine in. Deze machine kan ook grotere stukken afval in één keer opvegen, dankzij het afwijkende veegprincipe.

 

Met een veegsnelheid die twee- tot driemaal hoger ligt vegen we nu de doorgaande wegen!

Gemeente Rotterdam kiest voor de veegmachine Dulevo 5000 Evolution